Průmyslový areál Mostecko

Areál je navržen ve spolupráci s investorem a dalšími odborníky v oboru. Naší prací je práce na projektu od studie proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, až k prováděcí dokumentaci, včetně inženýrských činností s tím souvisejících.